Barim (Activiteitenbesluit)

In het Barim (Activiteitenbesluit), dat hoort bij de Wet Milieubeheer, staat dat ondernemers een zorgplicht hebben op gebied van energieverbruik. Als een ondernemer meer dan 50.000 stroom of 25.000 m3 gas verbruikt per jaar, kan het bevoegd gezag eisen om energiezuinige maatregelen te treffen die een bewezen terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Vanuit dat standpunt bezien is het natuurlijk erg zinvol om een goedkope, maar wel duurzame energieleverancier te vinden. Daarvoor bent u hier op de goede website. Voor meer informatie omtrent energie zorgplicht, klik hier